Доповніть визначення "Фізична культура (у широк...

Питання з множинним вибором

Доповніть визначення "Фізична культура (у широкому розумінні) — це...":

Система розвитку фізичних якостей людини з метою підвищення працездатності

Органічна частина загальної культури особистості і суспільства, що становить собою су¬купність матеріальних і духовних цінностей, які створюються та використовуються су¬спільством для фізичного вдосконалення людей

Процес виконання фізичних вправ, спрямований на вдосконалення статури

Шкільний урок

Не видно правильних відповідей?!

Зареєструйтеся або ввійдіть в систему. Після цього стане доступним режим тестування.

Для проходження тесту оберіть пунк ТЕСТУВАННЯ в верхній частині сайту та оберіть один із доступних тестів. По завершенню тестування система відображає правильні відповіді.