Урок баскетболу, 5 клас

Програма, зміст навчального матеріалу і методичне забезпечення уроку по баскетболу в 5-х класах

Перед кожним учителем постає питання, за допомогою яких критеріїв можна визначити рухові здібності учнів. На мій погляд, таким основним методом контролю в умовах школи є тестування, яке допомагає оцінити правильність, швидкість і раціональність рухових дій.

Одним з провідних засобів розвитку рухових здібностей служать ігри з м'ячем і особливо баскетбол. Для цієї гри характерні високе емоційне напруження, точний розподіл сил і комплексний розвиток швидкості, стрибучості, витривалості, спритності, гнучкості, винахідливості.

У цілому спортивні ігри сприяють розвитку життєво важливих якостей і властивостей людського організму, що забезпечують орієнтування в складній руховій діяльності, в просторі, вестибулярну стійкість, оперативність мислення, удосконалюють дистанційні, слухові і зорові функції.

Я використовую комплекс тестів на основі гри в баскетбол, який достатньо повно відображає рівень розвитку рухових якостей учнів.

Тестування проводимо в три етапи: на другому занятті (контрольний зріз), в середині проходження учбового матеріалу (поточний зріз), і після його проходження (підсумковий зріз).

Опис тестів і методика їх проведення

Тест 1. Ведення м'яча зі зміною напрямку (“змійка”) 30 м (2х15 м).

По команді “На старт!” учні приймають положення високого старту на стартовій лінії з м'ячем в руках. По команді “Марш!” учні починають біг по вісімці з веденням м'яча правою і лівою рукою, виконуючи при цьому обведення орієнтирів, що знаходяться на відстані 3 м один від одного. Час фіксується, коли учень перетинає фінішну лінію.

Тест 2. «Човниковий біг» з веденням м'яча 3х10 м.

Старт той же, що і в тесті 1. По команді “Марш!” учень розпочинає біг з веденням м'яча до відмітки 10 м, торкається відмітки ногою, при цьому не беручи м'яч у руки, і прямує назад, торкається ногою стартової лінії і фінішує не зупиняючись. Час фіксується, коли учень перетинає фінішну лінію.

Тест 3. Штрафний кидок.

Учні розбиваються по парах: один подає м'яч, інший виконує кидки в кільце 10 разів підряд. Потім партнери міняються ролями. Зараховується кількість точних попадань в кільце. Учні 5-го класу виконують кидок знаходячись на 50 см ближче до кільця.

Тест 4. Кидок у русі.

Учні шикуються у середньої лінії з правої сторони щита. У кожного м'яч. По команді вчителя учень починає ведення, виконує два кроки і кидок у кільце з відскоком від щита. Потім повертається на своє місце, виконує другий кидок і т.д. (всього 10). Фіксується кількість точних попадань у кільце.

Тест 5. Передачі м'яча двома руками від грудей в стіну.

Учні розташовуються на відстані трьох метрів від стіни і за сигналом учителя впродовж 30 секунд виконують передачі м'яча в стіну двома руками від грудей. По свистку передачі закінчуються. Підраховують кількість виконаних передач за відведений час. Завдання можна виконувати двома групами: одна група виконує передачі, інша рахує. Потім групи міняються місцями.

Варіанти проведення уроків

Урок 1. Ігрова назва уроку “М’яч у руках”

Урок 2Ігрова назва уроку “З м'ячем і без м'яча”

Урок 3. Ігрова назва “Зіграємо!”