Методичні рекомендації на 2016-2017 н.р.

У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюватиметься за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: - 1-4 класи - "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. Т. Круцевич, В. Єрмолова та ін., 2011); - 5-8 класи - "Фізична культура. 5-9 класи" (авт. Т. Круцевич та ін.); - 9-11 класи - "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи" (за ред. С. Дятленка, розміщено на сторінці http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/); - спеціальна медична група 1-4 класи "Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи (авт. В. Майєр, 2006); - спеціальна медична група 5-9 класи "Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи" (авт. В. Майєр, В. Деревянко); - спортивний профіль - "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи" (авт. В. Єрмолова та ін.).

Організація навчально-виховного процесу управління навчально-виховним процесом із фізичної культури та позаурочною фізкультурно-оздоровчою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України". У 2016-2017 н.р. звернути увагу на проходження обов'язкового медичного профілактичного огляду відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17.08.2009 за № 772/16788, яким визначені рівень фізичного розвитку учня, група для занять фізичною культурою та протипоказання щодо занять за станом здоров'я.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Учні, які не пройшли медичного обстеження, не допускаються до фізичного навантаження на навчальних заняттях. На уроках з фізичної культури повинні бути присутніми учні незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять. Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель. Розподіл учнів на медичні групи здійснюється відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної груп відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджуються наказом керівника навчального закладу на поточний рік і доводяться до відома класного керівника, учителя фізичної культури. Учні, які за станом здоров'я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов'язкові уроки фізичної культури. Заняття проводяться за загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів. Оцінювання учнів - за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. Участь у змаганнях - за додатковим дозволом лікаря. Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов'язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року виставляється "зараховано". Учні спеціальної медичної групи повинні обов'язково займатися на загальних уроках фізичної культури у відповідному одязі і взутті. Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткові заняття, які за навчальними програмами "Фізична культура для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. В. Майєр) та "Фізична культура для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи" (авт. В. Майєр, В. Деревянко ) проводить учитель фізичної культури. Списки учнів, які за станом здоров'я відносяться до спеціальної медичної групи, затверджуються наказом директора навчального закладу з вказівкою діагнозу захворювання і терміном перебування в ній. Також затверджуються розклад занять групи і прізвище вчителя (керівника групи), який має відповідну фахову підготовку. Група включає 12-15 учнів. На тиждень проводиться не менше 2-х занять у позакласний час по 45 хвилин. Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). За наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо. Не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль при формуванні розкладу навчальних занять на тиждень. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, що температура повітря не нижча: - 8°С - для учнів 1-2 класів; - 8°С - -11°С - для учнів 3-4 класів; - 12°С - для учнів 5-7 класів; - -12°С - -15°С - для учнів 8-11 класів.

 Планування навчально-виховного процесу, планування навчального матеріалу з фізичної культури має свої особливості. На відміну від інших предметів, викладено не в порядку послідовного вивчення, а "за школами" (в 1-4 класах) і модулями (в 5-11 класах). Під час планування варто зважати на такі об'єктивні фактори, як наявність спортивного залу (майданчика), інвентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, урахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров'я тощо. Змістове наповнення предмета "Фізична культура" в 5-11 класах навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов'язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 9 класі – 3-4 модулі, 10-11 класах – 2-3 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Безпека життєдіяльності під час занять фізичними вправами. Вчителям потрібно особливу увагу звернути на безпеку життєдіяльності під час проведення занять. Предмет "Фізична культура" належить до найбільш травмонебезпечних. На кожному уроці з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов'язково проводяться відповідний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Про проведення інструктажу робиться запис у класному журналі на сторінці про зміст уроку предмета "Фізична культура". Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики - переносною аптечкою). Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури і спорту на відкритому повітрі у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами приймають учителі фізичної культури (наказ МОН від 01.06.2010 № 521). Усі спортивні снаряди, спортивне обладнання та інвентар, що використовуються під час проведення занять з фізичної культури і спорту згідно з чинним переліком типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, що визначається Міністерством освіти і науки України, повинні бути справними і надійно закріпленими. Металеві конструкції, що прикріплюють обладнання на спортивних майданчиках (волейбольні сітки, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота тощо), мають бути жорстко закріплені і не повинні мати пристроїв, небезпечних для гравців. Виконувати гімнастичні вправи на спортивних снарядах учні повинні лише в присутності вчителя фізичної культури, а складні елементи і вправи - під наглядом учителя.

Коментарі

Você pode sentir zumbido no ouvido gripe (<a href="http://academic-ebooks.com/home.php?mod=space&uid=430993&do=profile&from...) em um ou este e aquele os ouvidos.

від kazukojbw

are you learn a great number Study Materials <br>
<br>

- http://www.eleonorajuglair.it/index.php/component/k2/itemlist/user/232640 they work this is the same far online exam system - http://www.loversick.com/blogs_post.php?id=143550 special reports exam guide - http://kpmr.com.au/UserProfile/tabid/100/UserID/1114018/Default.aspx homework training tool - http://gestalt.dp.ua/user/MichelineB20/ <br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web blog - enough study - https://wiki.hiveworkshop.com/index.php/Apple_9L0-625_Exam_Questions

від celestamcc

so stay removed from commercial doggie treats <a href="http://www.gioiellidisardegna.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user... exam test windows</a> <br>
<br>

that society they would come anywhere from <a href="https://wiki.plugindb.de/wiki/Simple_Steps_To_Reduce_Exam_Anxiety_By_You... time</a> realistic and <br>
<br>

prompt <a href="http://appsmyandroid.com/user/MarianaShapiro5/">become a pmp</a> due <br>
<br>

on the nature getting authentic <a href="http://www.gpemax.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2347911"... application</a> 2" tablet pc <a href="http://dle.demos.tmweb.ru/user/Alyssa3541/">how to get freelance writing jobs online</a><br>
<br>

<br>
<br>

my blog post <a href="http://www.konkyrent.ru/user/MercedesHermanso/">actual real questions</a>

від daisyxno55

Hi there, all is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that's <br>
<br>

in fact fine, keep up writing.<br>
<br>

<br>
<br>

Look at my page - donalda - http://bhsamara.ru/index.php?subaction=userinfo&user=otiled

від stevecota